☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Czerwonak
Herb Gmina Czerwonak

Wtorek 05.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

W sprawie: powołania Gminnej Komisji Wyborczej. (numer 191/II/2008)W sprawie: upoważnienia Komendanta Straży Gminnej Piotra Jakubczaka do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. (numer 193/II/2008)W sprawie: upoważnienia Strażnika Straży Gminnej Pawła Taberskiego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. (numer 196/II/2008)W sprawie: upoważnienia Komendanta Straży Gminnej Piotra Jakubczaka do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. (numer 197/II/2008)W sprawie: upoważnienia Strażnika Straży Gminnej Pawła Taberskiego do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. (numer 198/II/2008)W sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Budych jako kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. (numer 199/II/2008)W sprawie: upoważnienia Strażnika Straży Gminnej Adama Modzelewskiego do nakaładania grzywien w drodze mandatu karnego. (numer 202/II/2008)W sprawie: upoważnienia Strażnika Straży Gminnej Patrycji Stanickiej do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. (numer 203/II/2008)W sprawie: upoważnienia Strażnika Straży Gminnej Adama Modzelewskiego do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. (numer 204/II/2008)W sprawie upoważnienia Strażnika Straży Gminnej Patrycji Stanickiej do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. (numer 205/II/2008)W sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych oraz wykonywania czynności z zakresu prawa pracy. (numer 207/II/2008)W sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do składania oświadczeń woli w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu. (numer 211/II/2008)W sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia XI edycji konkursu "Piękna i Zielona Gmina" (numer 244/II/2008)W sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych oraz wykonywania czynności z zakresu prawa pracy (numer 249/II/2008)W sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa pani Małgorzacie Brzezińskiej-Budych jako kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku (numer 217/II/2008)W sprawie: zatwierdzenia kryteriów oceny obiektów konkursowych dla poszczególnych kategorii w konkursie "Piękna i Zielona Gmina" (numer 250/II/2008)W sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa pani Małgorzacie Brzezińskiej-Budych jako kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku (numer 240/II/2008)W sprawie: udzieleinia upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych oraz wykonywania czynności z zakresu prawa pracy (numer 271/II/2008)W sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa pani Annie Kołodziejczak-Sobczak Kierownikowi Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (numer 272/II/2008)W sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Budych Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. (numer 276/II/2008)W sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak Pani Danucie Kiziorek - Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. (numer 277/II/2008)W sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Budych Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. (numer 278/II/2008)W sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak Pani Magdalenie Czaczyk upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. (numer 279/II/2008)zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak (numer 230/II/2008)W sprawie: zmiany cennika usług na pływalni (numer 284/II/2008)W sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak panu Tomaszowi Stellmaszykowi I Zastępcy Wójta Gminy Czerwonak upoważnienia do reprezentowania Gminy przed sądami powszechnymi (numer 294/II/2008)W sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak panu Eugeniuszowi Chałupniczakowi II Zastępcy Wójta Gminy Czerwonak upoważnienia do reprezentowania Gminy przed sądami powszechnymi (numer 295/II/2008)W sprawie: wprowadzenia cen biletów w okresie od 1 września 2008r. na kortach tenisowych w Bolechowie (numer 285/II/2008)zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak (numer 290/II/2008)W sprawie: wprowadzenia nowych pozycji do cennika wynajmu kortów tenisowych od dnia 7 listopada 2008 roku na kortach tenisowych w Bolechowie (numer 324/II/2008)W sprawie: zorganizowania konkursu na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną w gminie Czerwonak (numer 330/II/2008)W sprawie: przyznania dzieciom i młodzieży uzdolnionej sportowo stypendium sportowego (numer 336/II/2008)zmieniające zarządzenie nr 4/02 Wójta Gminy czerwonak z dnia 8 marca 2002r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czerwonak (numer 335/II/2008)W sprawie: ustalenia Regulaminu mundurowego funkcjonariuszy Straży Gminnej w Czerwonaku oraz określenia zasad i norm przydziału funkcjonariuszom Straży Gminnej w Czerwonaku środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i służbowej oraz środków czystości i przedmiotów do indywidualnego wyposażenia (numer 331/II/2008)W sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak (numer 338/II/2008)
 
 
ilość odwiedzin: 8528956

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X