☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Czerwonak
Herb Gmina Czerwonak

Wtorek 05.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

W sprawie: określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i przedszkoli (numer 873/III/2013)W sprawie: zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (numer 875/III/2013)w sprawie: zorganizowania konkursu wiedzy o powstaniu wielkopolskim (numer 863/III/2013)w sprawie: zorganizowania konkursu wiedzy o gminie zameldowany - nagradzany (numer 825/III/2013)w sprawie: ustalenia ceny na sprzedaż książki Historia wsi Czerwonak zapisana w dokumentach, kronikach i na starych fotografiach. (numer 842/III/2013)zmieniające Zarządzenie Nr 154/III/2011 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 6 czerwca 2011r.w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czerwonak. (numer 823/III/2013)w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w posiadaniu Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen oraz za usługi świadczone przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen (numer 806/III/2013)powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. CH. Andersena w Bolechowie Pani Marzenie Zmyśnej (numer 782/III/2013)udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Pani Marzenie Zmyśnej dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. H.CH. Andersena w Bolechowie (numer 783/III/2013)w sprawie: Regulaminu projektu Karta Dużej Rodziny na terenie Gminy Czerwonak (numer 756/III/2013)udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa pani Alicji Wawrzyniak Kierownikowi Wydziału Zarządzania Drogami (numer 791/III/2013)zasad wydatkowania środków budżetowych przez jednostki pomocnicze Gminy Czerwonak (numer 792/III/2013)w sprawie: przejęcia pojazdu samochodowego (numer 751/III/2013)w sprawie: przejęcia pojazdu samochodowego (numer 752/III/2013)w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Bolechowie (numer 735/III/2013)w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonak. (numer 721/III/2013)w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonak. (numer 722/III/2013)w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. H.Ch. Andersena w Bolechowie (numer 740/III/2013)w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Czerwonak. (numer 716/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak upoważnienia Panu Tomaszowi Stellmaszykowi - Pierwszemu Zastępcy Wójta Gminy Czerwonak (numer 700/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak upoważnienia Panu Eugeniuszowi Chałupniczakowi II Zastępcy Wójta Gminy Czerwonak (numer 701/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak upoważnienia Pani Joannie Kowalczyk - Chudy Sekretarzowi Gminy Czerwonak w razie nieobecności I Zastępcy i II Zastępcy Wójta Gminy Czerwonak (numer 702/III/2013)w sprawie: zatwierdzenia kryteriów oceny obiektów konkursowych dla poszczególnych kategorii XVI edycji konkursu: Piękna Zielona Gmina. (numer 677/III/2013)w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia XVI edycji konkursu Piękna Zielona Gmina (numer 658/III/2013)w sprawie: zorganizowania konkursu fotograficznego Zobacz więcej przez telefon (numer 621/III/2013)w sprawie: Ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w posiadaniu Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen oraz za usługi świadczone przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen (numer 624/III/2013)zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Czerwonak (numer 612/III/2013)W sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (numer 578/III/2013)
 
 
ilość odwiedzin: 8529016

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X