☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Czerwonak
Herb Gmina Czerwonak

Wtorek 05.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 277/24, arkusz mapy 1, obręb Miękowo, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz Operatora. (numer 866/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 461/5, nr 461/7, arkusz mapy 1, obręb Potasze, stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Operatora. (numer 867/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 417/10, nr 418/7, arkusz mapy 2, obręb Potasze, stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Operatora. (numer 868/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 559, arkusz mapy 4, obręb Bolechowo-Osiedle, stanowiącej własność Gminy Czerwonak ,na rzecz Operatora. (numer 869/III/2013)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej poł. w Gminie Czerwonak, obręb geodezyjny Czerwonak. (numer 870/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 860/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Promnice. (numer 846/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsi Bolechowo-Osiedle. (numer 847/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 626, arkusz mapy 8, obręb Owińska, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz Operatora. (numer 852/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 202/22, arkusz mapy 19, obręb Czerwonak, stanowiącej własność Gminy Czerwonak ,na rzecz Operatora. (numer 853/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności drogowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 85/3, nr 85/9, arkusz mapy 8, obręb Koziegłowy, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości. (numer 858/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 859/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Koziegłowach (numer 861/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 865/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 864/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia Drugiego Pisemnego Przetargu Nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat - nieruchomość położoną w Koziegłowach, zagospodarowaną jako parking strzeżony. (numer 828/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Bolechowie. (numer 829/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 830/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 831/III/2013)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Promnice, obręb geodezyjny Promnice (numer 835/III/2013)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Czerwonak, obręb geodezyjny Potasze (numer 836/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we wsi Promnice w trybie IV przetargu ustnego nieograniczonego (numer 837/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Bolechowo - Osiedle w trybie III ustnych przetargów nieograniczonych (numer 838/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 476 arkusz mapy 3, obręb Bolechowo, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz Operatora (numer 840/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Bolechowo-Osiedle. (numer 843/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej poł. w Gminie Czerwonak, obręb geodezyjny Koziegłowy (numer 808/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Koziegłowach. (numer 844/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Promnice. (numer 845/III/2013)uchylające zarządzenie Nr 659/II/2010 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Owińskach. (numer 811/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 813/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Szlachęcinie. (numer 814/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych poł. w Gminie Czerwonak, obręb geodezyjny Trzaskowo. (numer 815/III/2013)w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bolechowie - Osiedlu. (numer 816/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 190/13, nr 193/9 i nr 190/3, arkusz mapy 16, obręb Koziegłowy, stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Operatora. (numer 817/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 23/3 i nr 23/4, arkusz mapy 12, obręb Czerwonak, stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Operatora. (numer 818/III/2013)w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bolechowie - Osiedlu wraz z własnością posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń. (numer 821/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Czerwonaku w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego. (numer 822/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Promnice; (numer 826/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Bolechowo-Osiedle. (numer 827/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Czerwonaku. (numer 793/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 476, nr 369/5,obręb Bolechowo, stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Inwestora. (numer 794/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Bolechowo - Osiedle w trybie II ustnych przetargów nieograniczonych (numer 796/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Promnice w trybie III przetargów ustnych nieograniczonych. (numer 797/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Koziegłowach w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego. (numer 798/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Promnice, w trybie I przetarguustnego nieograniczonego. (numer 799/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 476, nr 369/5,obręb Bolechowo, stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Inwestora. (numer 802/III/2013)w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsi Bolechowo-Osiedle, przeznaczonych do zbycia w trybie I przetargów ustnych nieograniczonych. (numer 803/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10. lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Koziegłowach (numer 804/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach w trybie II przetargu pisemnego nieograniczonego. (numer 807/III/2013)uchylające zarządzenie Nr 507/III/2012 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako dz. 318/22, i dz. 319, arkusz mapy 4, obręb Owińska, stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Inwestora. (numer 809/III/2013)uchylające zarządzenie Nr 397/III/2012 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. 19, arkusz mapy 21, obręb Czerwonak stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. (numer 810/III/2013)powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Owińskach przy ulicy Poprzecznej 15A (numer 785/III/2013)powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia Pierwszych Pisemnych Przetargów Nieograniczonych na oddanie w dzierżawę - na okres 5 lat - nieruchomości położonych w Koziegłowach, zagospodarowanych jako parkingi strzeżone (numer 786/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 693/III/2013)przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku (numer 788/III/2013)przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku (numer 789/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku (numer 694/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Szlachęcinie. (numer 772/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Owińskach, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak. (numer 773/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Owińskach, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak (numer 774/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 559, arkusz mapy 4, obręb Bolechowo-Osiedle, stanowiącej własność Gminy Czerwonak ,na rzecz Operatora. (numer 775/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 476 arkusz mapy 3, obręb Bolechowo, stanowiącej własność Gminy Czerwonak,na rzecz Operatora. (numer 776/III/2013)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bolechowo -Osiedle, obręb geodezyjny Bolechowo -Osiedle. (numer 777/III/2013)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych we wsi Dębogóra, obręb geodezyjny Dębogóra. (numer 732/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 749/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czerwonaku. (numer 758/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 313/19, arkusz mapy 8, obręb Bolechowo-Osiedle, stanowiącej własność Gminy Czerwonak ,na rzecz Operatora. (numer 744/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10. lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Czerwonaku. (numer 746/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 441, arkusz mapy 6, obręb Bolechowo stanowiącej własność Gminy Czerwonak na rzecz Operatora. (numer 726/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 6, arkusz mapy 1, obręb Annowo, stanowiącej własność Gminy Czerwonak ,na rzecz Operatora. (numer 727/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 306/12, arkusz mapy 8, obręb Bolechowo - Osiedle stanowiącej własność Gminy Czerwonak na rzecz Operatora. (numer 729/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15/36, arkusz mapy 3, obręb Kicin, stanowiącej własność Gminy Czerwonak ,na rzecz Operatora. (numer 730/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4, arkusz mapy 1, obręb Mielno, stanowiącej własność Gminy Czerwonak ,na rzecz Operatora. (numer 731/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, położonej w Owińskach, przeznaczonej pod teren obiektu użyteczności publicznej z zielenią parkową (numer 706/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Owińskach przy ulicy Poprzecznej 15A (numer 707/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10. lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości zabudowanej, położonej w Koziegłowach (numer 708/III/2013)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Kicin, obręb geodezyjny Kicin (numer 709/III/2013)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Kicin, obręb geodezyjny Kicin (numer 709/III/2013)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Kicin, obręb geodezyjny Kicin. (numer 695/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Promnice w trybie II przetargów ustnych nieograniczonych. (numer 680/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach (numer 714/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 715/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Czerwonak w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego. (numer 717/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Bolechowo-Osiedle. (numer 719/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Promnice; (numer 720/III/2013)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Czerwonak, obręb geodezyjny Czerwonak. (numer 692/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego (numer 703/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego (numer 704/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku (numer 705/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedlu. (numer 681/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Owińskach. (numer 682/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 84, położonego w budynku przy ulicy Poznańskiej 15D w Koziegłowach. (numer 666/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Potasze, przeznaczonych pod tereny zabudowy letniskowej. (numer 667/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, położonej w Owińskach w drodze II przetargu pisemnego nieograniczonego. (numer 664/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czerwonaku. (numer 668/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 659/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Owińska (numer 660/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koziegłowy (numer 661/III/2013)w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Czerwonak i Owińska oraz nabycia prawa własności posadowionych na nich budowli. (numer 628/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. (numer 662/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Promnice. (numer 643/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. (numer 663/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Bolechowo - Osiedle w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego. (numer 629/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Potasze w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego. (numer 630/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Czerwonak w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego. (numer 631/III/2013)w sprawie: zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Koziegłowach przy ulicy Poznańskiej 15D w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego. (numer 632/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 622/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 606/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czerwonak (numer 616/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czerwonaku. (numer 600/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsi Bolechowo - Osiedle, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. (numer 601/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Potasze, przeznaczonych pod tereny zabudowy letniskowej. (numer 602/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, położonej w Owińskach, przeznaczonej pod teren obiektu użyteczności publicznej z zielenią parkową. (numer 603/III/2013)w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 84, położonego w budynku przy ulicy Poznańskiej 15D w Koziegłowach. (numer 604/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Owińskach. (numer 635/III/2013)w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Promnice w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego. (numer 585/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 587/III/2013)w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsi Bolechowo - Osiedle w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego. (numer 586/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 306/12, arkusz mapy 8, obręb Bolechowo - Osiedle stanowiącej własność Gminy Czerwonak na rzecz Operatora (numer 592/III/2013)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej poł. w Gminie Czerwonak, obręb geodezyjny Trzaskowo i Potasze. (numer 593/III/2013)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej poł. w Gminie Czerwonak, obręb geodezyjny Potasze. (numer 605/III/2013)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 441, arkusz mapy 6, obręb Bolechowo stanowiącej własność Gminy Czerwonak na rzecz Operatora. (numer 591/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 634/III/2013)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 627/III/2013)
 
 
ilość odwiedzin: 8529015

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X