☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Czerwonak
Herb Gmina Czerwonak

Wtorek 05.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 175/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku (obręb Miękówko). (numer 176/II/2007)W sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 147/II/2007 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 9 października 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonaku. (numer 179/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowej poł. w Koziegłowach. (numer 165/II/2007)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonaku. (numer 172/II/2007)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonaku. (numer 173/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej położonej w Czerwonaku w rejonie ul. Wł. Łokietka i św. Wojciecha. (numer 160/II/2007)W sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej poł. w Czerwonaku. (numer 147/II/2007)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Owińska (numer 129/II/2007)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Bolechowo (numer 130/II/2007)w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej położonej w Czerwonaku w rejonie ul. Wł. Łokietka i św. Wojciecha. (numer 131/II/2007)w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, poł. w Koziegłowach, na rzecz użytkownika wieczystego. (numer 132/II/2007)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Czerwonak. (numer 148/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Promnice. (numer 149/II/2007)W sprawie: ustanowienia służebności na nieruchomości położonej we wsi Potasze. (numer 150/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości, położonej w Czerwonaku. (numer 151/II/2007)Powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Czerwonaku, u zbiegu ulic ul. Wł. Łokietka i B. Chrobrego (w rejonie ul. Polnej), przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiącej własność Gminy Czerwonak. (numer 125/II/2007)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Koziegłowy. (numer 128/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości, położonej w Czerwonaku. (numer 152/II/2007)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonaku. (numer 102/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 104/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach (numer 107/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Bolechowie (numer 108/II/2007)W sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Czerwonaku, u zbiegu ulic Wł. Łokietka i B. Chrobrego (w rejonie ul. Polnej), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. (numer 86/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Bolechowie. (numer 87/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach (numer 96/II/2007)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów: I ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Czerwonaku, w rejonie ul. Polnej, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących własność Gminy Czerwonak. I ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Potasze, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkani (numer 97/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Owińskach. (numer 98/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 99/II/2007)W sprawie: Nabycia nieruchomości położonej w Promnicach. (numer 67/II/2007)w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Czerwonak. (numer 69/II/2007)W sprawie : zbycia nieruchomości zabudowanych położonych w Czerwonaku na Osiedlu 40-lecia PRL. (numer 73/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 74/II/2007)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Owińska. (numer 75/II/2007)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Czerwonak. (numer 69/II/2007)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 76/II/2007)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Owińskach. (numer 77/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Bolechowie. (numer 80/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 81/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 82/II/2007)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na oddanie w dzierżawę na okres 1 roku nieruchomości położonych w Koziegłowach na os. Leśnym oraz przy ul. Piłsudskiego, z przeznaczeniem pod parkingi (numer 53/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach (numer 55/II/2007)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Czerwonaku, w rejonie ul. Polnej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (numer 61/II/2007)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Potasze, przeznaczonych pod zabudowę rezydencjalną, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (numer 62/II/2007)W sprawie: zbycia nieruchomości położonej we wsi Potasze, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w trybie przetragu ustnego nieograniczonego (numer 63/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Owińskach (numer 64/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku (numer 43/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Kicinie (numer 44/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Owińskach (numer 45/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Owińskach (numer 48/II/2007)W sprawie: wniesienia nieruchomości jako aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koziegłowach (numer 49/II/2007)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Czerwonaku, przy ul. Wł. Łokietka, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących własność Gminy Czerwonak (numer 54/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach (numer 35/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach (numer 36/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Czerwonak, gm. Czerwonak (numer 37/II/2007)W sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bolechowie (numer 21/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Owińskach (numer 23/II/2007)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Koziegłowach (numer 24/II/2007)W sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na 2007 rok (numer 25/II/2007)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Czerwonaku, w rejonie ul. Polnej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w trybie przetrgu ustnego nieograniczonego (numer 26/II/2007)W sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Owińska. (numer 181/II/2007)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonaku. (numer 174/II/2007)
 
 
ilość odwiedzin: 8528943

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X