☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Czerwonak
Herb Gmina Czerwonak

Wtorek 05.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

W sprawie: przyznania indywidualnych stypendiów sportowych na 2016 rok. (numer 389/2015)Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak (numer 387/2015)W sprawie: zawarcia kolejnej umowy najmu. (numer 367/2015)W sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak (numer 89/2015)W sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwonaku i ustalenia jej regulaminu (numer 352/2015)Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak (numer 358/2015)W sprawie: nadania Regulaminu Straży Gminnej w Gminie Czerwonak (numer 359/2015)W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Czerwonak wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (numer 319/2015)W sprawie: powołania koordynatora oraz operatorów ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. (numer 326/2015)W sprawie: zmiany zarządzenia Nr 319/2015 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Czerwonak wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25.10.2015r. (numer 329/2015)W sprawie: zmiany zarządzenia Nr 319/2015 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Czerwonak wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25.10.2015r. (numer 330/2015)w sprawie: powołania zespołu ds. nazewnictwa ulic, placów, skwerów, rond itp. na terenie Gminy Czerwonak (numer 309/2015)W sprawie: odwołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwonaku (numer 315/2015)W sprawie: powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwonaku (numer 316/2015)Zmieniające Zarządzenie nr 263/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom i innym członkom zarządów w jednoosobowych spółkach Gminy Czerwonak i w spółkach z większościowym udziałem Gminy oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej. (numer 285/2015)W sprawie: zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Czerwonak. (numer 286/2015)W sprawie: zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji ds. Referendum w Gminie Czerwonak. (numer 287/2015)W sprawie: zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Czerwonak. (numer 289/2015)Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak (numer 301/2015)W sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom i innym członkom zarządów w jednoosobowych spółkach Gminy Czerwonak i w spółkach z większościowym udziałem Gminy oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej (numer 263/2015)W sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzania na terenie gminy Czerwonak referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r r. (numer 264/2015)W sprawie: przejęcia pojazdu-przyczepy campingowej (numer 275/2015)W sprawie: powołania koordynatora oraz operatorów ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. (numer 276/2015)W sprawie: zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Czerwonak. (numer 277/2015)W sprawie: zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji ds. Referendum w Gminie Czerwonak. (numer 279/2015)W sprawie: zmian w składach obwodowych komisji wyborczych. (numer 159/2015)O zmianie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w posiadaniu Centrum Rozwoju Kultury Fizycznj "Akwen" oraz za usługi świadczone przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "Akwen" (numer 245/2015)W sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (numer 256/2015)W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Czerwonak do wykonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu i Senatu Rezcypospolitej Polskiej (numer 257/2015)W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Czerwonak do wykonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (numer 258/2015)W sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Czerwonak do wykonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (numer 259/2015)W sprawie: powołania Zespołu projektowego ds. węzłów integracji w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Poznań na terenie Gminy Czerwonak (numer 260/2015)W sprawie: powołania Zespołu projektowego ds. projektu PO WER 4.1 Konkurs na inkubację innowacji społecznych (numer 261/2015)W sprawie: zasad wydatkowania środków budżetowych przez jednostki pomocnicze Gminy Czerwonak (numer 266/2015)W sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (numer 226/2015)W sprawie powołania Komosji Konkursowej na wybór agenta emisji obligacji komunalnych (numer 201/2015)W sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w Gminie Czerwonak (numer 215/2015)W sprawie: zorganizowania mini konkursu o gminie Czerwonak (numer 217/2015)W sprawie: zorganizowania II Konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym " Tutaj żyję, tutaj działam" (numer 185/2015)W sprawie: powołania komisji ds.przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie statutu Gminy Czerwonak i statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak (numer 173/2015)W sprawie: przeprowadzenia ćwiczenia sprawdzająco-zgrywającego na pływalni "AKWEN" w Koziegłowach dnia 19.06.2015 r. (numer 180/2015)W sprawie: zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych. (numer 183/2015)W sprawie: powołania koordynatora oraz operatorów ds.obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r., w Gminie Czerwonak (numer 162/2015)W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w sołectwie Czerwonak II w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa (numer 164/2015)W sprawie: zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej. (numer 165/2015)W sprawie:1.Ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w posiadaniu Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "Akwen" oraz za usługi świadczone przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "Akwen" (numer 126/2015)W sprawie: powołania Zespołu Opiniującego na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Czerwonak na rok 2016. (numer 93/2015)W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Czerwonak wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (numer 125/2015)Zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czerwonak kosultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Czerwonak na rok 2016. (numer 88/2015)W sprawie: powołania Zespołu Wspierającego na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Czerwonak na rok 2016. (numer 60/2015)W sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 24/2015 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 22 stycznia 2015 r.zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak. (numer 64/2015)W sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. (numer 70/2015)Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak. (numer 72/2015)W sprawie: zmiany zarządzenia nr 466/II/2009 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 06 października 2009r.w sprawie regulaminu pracy Społecznej Komisjii Mieszkaniowej zmienionego zarządzeniem nr 415/III/2012 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 maja 2012r. (numer 36/2015)W sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym w dyscyplinach sportowych: pływanie i piłka nożna. (numer 40/2015)Zmieniające Zarządzenie Nr 154/III/2011 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czerwonak. (numer 42/2015)W sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska w Koziegłowach. (numer 45/2015)Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak (numer 24/2015)W sprawie: powołania Aministratora Bezpieczeństwa Informacji ( ABI) do zapewnienia przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych oraz prowadzenia dokumentacji wymaganych przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. (numer 49/2015)W sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Czerwonak konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Czerwonak na rok 2016. (numer 52/2015)W sprawie: zwołania zebrań wyborczych w celu przeprowadzenia wyboru przewodniczących i członków Zarządów Osiedli (numer 22/2015)W sprawie: zwołania zebrań wyborczych w celu przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich. (numer 23/2015)Zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wyborczych w celu przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich. (numer 35/2015)W sprawie: powołania Zespołu ds. monitorowania funkcjonowania firmy Presseko w zakresie procesów unieszkodliwiania odpadów i odprowadzania ścieków do rzeki Warty. (numer 31/2015)W sprawie: powołania Zespołu kontrolnego ds. monitorowania funkcjonowania Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. (numer 32/2015)W sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu. (numer 39/2015)Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w posiadaniu Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "Akwen" oraz za usługi świadczone przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "Akwen" (numer 1/2015)W sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czerwonak w okręgu wyborczym nr 19, zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r. (numer 2/2015)W sprawie: przejęcia pojazdu samochodowego (numer 229/2015)
 
 
ilość odwiedzin: 8529032

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X