☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Czerwonak
Herb Gmina Czerwonak

Wtorek 05.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

W sprawie: zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych: CRKF "AKWEN", GOPS i SAPO. (numer 166/II/2007)W sprawie: podwyżki cen biletów za kolejną godzinę pobytu na pływalni oraz ceny jednostkowej biletu dla grup zorganizowanych /min. 15 osób/ na pływalni Delfin w Koziegłowach. (numer 168/II/2007)W sprawie: wprowadzenia do cennika nowych cen biletów w okresie od 19 listopada 2007 roku do 29 lutego 2008 roku na pływalni Delfin w Koziegłowach. (numer 170/II/2007)W sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN". (numer 143/II/2007)W sprawie: ustalenia ceny wynajmu całej pływalni w Koziegłowach. (numer 144/II/2007)W sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN" w Czerwonaku. (numer 143/II/2007)W sprawie: powołania komisji do spraw ustalenia składu obwodowych komisji w Gminie Czerwonak w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. w drodze publicznego losowania oraz upoważnienia sekretarza gminy do powołania obwodowych komisji wyborczych. (numer 136/II/2007)W sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak. (numer 138/II/2007)W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Czerwonak wyborów do Sejmu i do Senatu. (numer 141/II/2007)W sprawie: powołania Komendanta Straży Gminnej w Czerwonaku. (numer 153/II/2007)W sprawie: zmiany zarządzenia Nr 141/II/2007 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 27 września 2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Czerwonak wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP. (numer 156/II/2007)Powołanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury "Sokół" w Czerwonaku. (numer 133/II/2007)Nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak. (numer 100/II/2007)W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko pracy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury "Sokół" w Czerwonaku. (numer 101/II/2007)W sprawie: powołania i funkcjonowania GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA. (numer 78/II/2007)W sprawie: zatwierdzenia cen w Punkcie Informacji Turystycznej w Owińskach. (numer 68/II/2007)W sprawie: udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie gminy. (numer 79/II/2007)W sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "Akwen" w Czerwonaku (numer 52/II/2007)W sprawie: zmiany uchwały Nr 138/XXl/2000 Rady Gminy w Czerwonaku z dnia 16 lutego 2000r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czerwonaku oraz zmiany zarządzenia Nr 14/I/2003 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie uchylenia upoważnień do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminnym, pełnomocnictw do działania w bieżących sprawach gminy i upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i udzielenia nowych upoważnień i pełnomocnictw (numer 56/II/2007)W sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Panu Marcinowi Napierale dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN" w Czerwonaku (numer 65/II/2007)W sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Czerwonak (numer 41/II/2007)W sprawie: wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Urzędzie Gminy Czerwonak i w jednostkach organizacyjnych gminy (numer 40/II/2007)W sprawie: powołania Zastępców Wójta Gminy Czerwonak (numer 46/II/2007)W sprawie: powierzenia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwonaku reprezentowanemu przez kierownika Małgorzatę Brzezińską - Budych (numer 20/II/2007)W sprawie: powierzenia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwonaku reprezentowanemu przez kierownika Małgorzatę Brzezińską-Budych (numer 34/II/2007)W sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu (numer 27/II/2007)W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami). (numer 180/II/2007)W sprawie: przyznania dzieciom i młodzieży uzdolnionej sportowo - stypendium sportowego. (numer 178/II/2007)W sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury "Sokół" w Czerwonaku. (numer 177/II/2007)
 
 
ilość odwiedzin: 8528945

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X