☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Czerwonak
Herb Gmina Czerwonak

Wtorek 05.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

W sprawie: nabycia w drodze zamiany nieruchomości poł. w Gminie Czerwonak, obręb geodezyjny Koziegłowy. (numer 385/2015)W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w obrębie geodezyjnym Koziegłowy jako nieruchomości zamiennej w drodze przyznania. (numer 386/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości poł.w Gminie Czerwonak, obręb geodezyjny Koziegłowy. (numer 391/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Miękowo, obręb geodezyjny Miękowo. (numer 366/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Potasze. (numer 368/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Czerwonak. (numer 370/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia IV ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Bolechowo-Osiedle. (numer 371/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 146/4, arkusz mapy 7, obręb Bolechowo-Osiedle stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z o.o. (numer 372/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 476/12, arkusz mapy 6, obręb Bolechówko stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z o.o. (numer 373/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Bolechówko stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z o.o. (numer 374/2015)Zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 191/19, arkusz mapy 9, obręb Owińska stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z o.o. (numer 375/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 326/7, arkusz mapy 9, obręb Kicin stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z o.o. (numer 376/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Czerwonak, obręb geodezyjny Czerwonak. (numer 378/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej poł. w Gminie Czerwonak, obręb geodezyjny Kicin. (numer 379/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Potasze. (numer 344/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Potasze. (numer 345/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Bolechowo-Osiedle w trybie IV ustnych przetargów nieograniczonych. (numer 353/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 354/2015)W sprawie: ustanowienia służebności drogowej na czas nieoznaczony na nieruchomości położonej w Owińskach. (numer 357/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Bolechowo w trybie III ustnego przetargu nieograniczonego (numer 361/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Potasze w trybie IV ustnych przetargów nieograniczonych. (numer 362/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonej we wsi Bolechowo w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego. (numer 363/2015)W sprawie: zbycia w drodze zamiany nieruchomości poł. w Gminie Czerwonak, obręb geodezyjny Koziegłowy. (numer 364/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Potasze w trybie III ustnych przetargów nieograniczonych. (numer 323/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Potasze w trybie III ustnych przetargów nieograniczonych. (numer 324/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Czerwonak. (numer 325/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 327/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 328/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 335/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 336/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bolechowo. (numer 337/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 338/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Bolechowo-Osiedle. (numer 339/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Czerwonak w trybie II ustnych przetargów nieograniczonych. (numer 340/2015)w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Potasze w trybie II przetargów ustnych nieograniczonych. (numer 341/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 342/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Kicinie. (numer 302/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 320/4, arkusz mapy 4, obręb Owińska stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz Webtouch Sp. z o.o. S.K.A (numer 304/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 298, nr 302, arkusz mapy 4, obręb Kicin, stnowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Webtouch Sp. z o.o. S.K.A (numer 305/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 307/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Bolechowo - Osiedle w trybie III ustnych przetargów nieograniczonych. (numer 310/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Potasze. (numer 311/2015)W sprawie: ustanowienia służebności drogowej na czas nieoznaczony na nieruchomości położonej w Czerwonaku (numer 312/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Owińskach w trybie bezprzetargowym (numer 313/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Bolechowie. (numer 321/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 290/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych zabudowanych przepompowniami ścieków w trybie bezprzetargowym. (numer 291/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Potasze. (numer 292/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Potasze. (numer 293/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Bolechowo-Osiedle. (numer 294/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Bolechowo w trybie II ustnego przetargu nieograniczonego (numer 295/2015)W sprawie: zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowościach Bolechówko i Potasze, stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (numer 296/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Miękowo stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (numer 297/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 494/5, arkusz mapy 4, obręb Bolechówko stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z o.o. (numer 298/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Czerwonak, stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z o.o. (numer 299/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 191/19, arkusz mapy 9, obręb Owińska stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z o.o. (numer 300/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedlu. (numer 199/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bolechowo. (numer 265/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Potasze w trybie II ustnych przetargów nieograniczonych. (numer 267/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Potasze w trybie II ustnych przetargów nieograniczonych. (numer 268/2015)W sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 53/3, arkusz mapy 2, obręb Koziegłowy, stanowiącej własność Gminy Czerwonak. (numer 269/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Czerwonak stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz ENEA Operatora z o.o. (numer 270/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30, arkusz mapy 1, obręb Mielno stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz ENEA Operatora. (numer 246/2015)W sprawie:przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Bolechowie. (numer 247/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Potaszach. (numer 248/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 249/2015)w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Owińskach. (numer 250/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości połozonej w Owińskach. (numer 251/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położynych we wsi Bolechowo - Osiedle w trybie II ustnych przetargów nieograniczonych. (numer 262/2015)W sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach w trybie II ustnego przetargu nieograniczonego. (numer 230/2015)W sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach w trybie II ustnego przetargu nieograniczonego. (numer 231/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Czerwonak, obręb geodezyjny Czerwonak. (numer 232/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Czerwonak, obręb geodezyjny Czerwonak. (numer 233/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Miękowo, obręb geodezyjny Miękowo. (numer 234/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Kicinie przy ulicy Kościelnej 9. (numer 237/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Potasze. (numer 238/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Potasze. (numer 239/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Szlachęcinie. (numer 240/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Koziegłowach (numer 241/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Potasze w trybie I przetargów ustnych nieograniczonych. (numer 242/2015)W sprawie: zbycia w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Kicinie przy ulicy Kościelnej 9. (numer 213/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Bolechowo-Osiedle. (numer 214/2015)w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w miejscowości Mielno, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz Inwestora. (numer 219/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Kicin, obręb geodezyjny Kicin. (numer 168/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Owińska, obręb geodezyjny Owińska. (numer 187/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Kicinie przy ulicy Kościelnej 9. (numer 189/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Czerwonak. (numer 190/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę - na okres 5 lat - nieruchomości położonej we wsi Koziegłowy, zagospodarowanej jako parking strzeżony. (numer 191/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę - na okres 5 lat - nieruchomości położonej we wsi Koziegłowy, zagospodarowanej jako parking strzeżony. (numer 192/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 194/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Kicinie. (numer 195/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Czerwonak w trybie I ustnych przetargów nieograniczonych. (numer 196/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowościach: Kicin, Mielno, Miękowo, Czerwonak w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego. (numer 197/2015)Ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonej w miejscowości Mielno, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz Inwestora (numer 198/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30, arkusz mapy 1, obręb Mielno stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz ENEA Operatora. (numer 169/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Kicin stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz ENEA Operatora. (numer 170/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15, arkusz mapy 11, obręb Czerwonak stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz ENEA Operatora. (numer 171/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Czerwonak stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz ENEA Operatora. (numer 172/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną w Czerwonaku. (numer 174/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Owińskach (numer 177/2015)W sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Bolechowo oraz nabycia prawa własności posadowionych na nich budynków i budowli. (numer 176/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Owińskach (numer 178/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 181/2015)W sprawie: zbycia w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Kicinie przy ulicy Kościelnej 9. (numer 158/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Czerwonak, obręb geodezyjny Czerwonak. (numer 167/2015)w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Potasze, przeznaczonych pod zabudowę rezydencjalną, w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego. (numer 128/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Potasze, przeznaczonych pod zabudowę rezydencjalną, w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego. (numer 129/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czerwonak. (numer 130/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Owińskach. (numer 131/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 132/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 133/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonej we wsi Bolechowo w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego. (numer 134/2015)W sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. (numer 114/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Czerwonak, obręb geodezyjny Czerwonak. (numer 120/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Miękowo, obręb geodezyjny Miękowo. (numer 121/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Czerwonak, obręb geodezyjny Czerwonak. (numer 122/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Miękowo, obręb geodezyjny Miękowo. (numer 123/2015)W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Kicin, obręb geodezyjny Kicin. (numer 124/2015)W sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 53/3, arkusz mapy 2, obręb Koziegłowy, stanowiącej własność Gminy Czerwonak. (numer 94/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Kicinie przy ulicy Kościelnej 9, (numer 104/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości położonych we wsi Bolechowo-Osiedle w trybie I ustnych przetargów nieograniczonych. (numer 105/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego. (numer 106/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego. (numer 107/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 108/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kicin. (numer 109/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 77/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 78/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku. (numer 79/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Kicinie. (numer 80/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Kicinie. (numer 81/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 82/5, arkusz mapy 5, obręb Promnice, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na rzecz Operatora. (numer 82/2015)W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowościach Bolechówko i Potasze, stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (numer 62/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kicin w trybie III przetargów ustnych nieograniczonych. (numer 71/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Owińska. (numer 51/2015)W sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kicin. (numer 50/2015)W sprawie: nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Dębogórze (numer 55/2015)W sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Kicinie przy ulicy Kościelnej 9 (numer 18/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku (numer 26/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kicin w trybie II przetargów ustnych nieograniczonych. (numer 27/2015)W sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Owińska w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego. (numer 28/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 33/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach. (numer 34/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Owińskach, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak (numer 8/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Owińskach, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak (numer 9/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach (numer 15/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku (numer 16/2015)W sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koziegłowach (numer 17/2015)
 
 
ilość odwiedzin: 8529031

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X