Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksu sportowego w Owińskach