Zadanie publiczne pn. V Piknik Cysterski "Konwencjonalia 2011"