Budowa zespołu pawilonów wejściowych do obsługi kąpieliska AKWEN TROPICANA etap I