BZ.271.31.2015 Kontynuacja robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. - Budowa Centrum Kultury w Koziegłowach wraz z rozbudową i przebudową pływalni Delfin oraz budową, przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnętrznej - KONTYNUACJA WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI