System Informacji Gminnej ? oznakowanie dróg na terenie Gminy Czerwonak obejmujące wykonanie i montaż na słupkach dwustronnych tabliczek z nazwami ulic