BZ.271.25.2014 BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY POLIGONOWEJ W BOLECHOWIE - ETAP I