BZ.271.33.2015 Kontynuacja robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. Budowa Centrum Kultury w Koziegłowach wraz z rozbudową i przebudową pływalni Delfin oraz budową, przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnętrznej - KONTYNUACJA WYKONANIA ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH, W TYM ZAGOSPODAROWANIE TERENU