BZ.271.12.2013 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz projektów koncepcyjnych dróg na terenie Gminy Czerwonak wg poniższych części przedmiotu zamówienia: część I: opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku, część II: opracowanie projektu koncepcyjnego budowy ulicy Ogrodowej, ulicy Poprzecznej, ulicy Sadowej i ulicy Warzywnej w Bolechowie Osiedlu