Podinspektor w Wydziale Inwestycji. Termin składania ofert 20 lipca 2009r.