Budowa zjazdów na drogi gminne: z drogi wojewódzkiej w Owińskach, z drogi powiatowej w Kicinie oraz z drogi gminnej w Bolechówku