Remont dróg gruntowych kamieniem łamanym na terenie Gminy Czerwonak