Dokumenty zaimportowane:

w sprawie : wskazania najemcy lokalu (numer 848/III/2013)w sprawie : wskazania najemcy lokalu (numer 841/III/2013)w sprawie: oddania w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Owińska, przy ul. Dworcowej 4/2 (numer 778/III/2013)w sprawie : wskazania najemcy lokalu (numer 805/III/2013)w sprawie: oddania w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Owińska, przy ul. Dworcowej 4 (numer 779/III/2013)w sprawie: oddania w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Owińska, przy ul. Dworcowej 4 (numer 780/III/2013)w sprawie: oddania w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Koziegłowy, ul. Poznańska 15D/81 (numer 712/III/2013)w sprawie : wskazania najemcy lokalu (numer 683/III/2013)w sprawie : wskazania najemcy lokalu (numer 669/III/2013)w sprawie: uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Czerwonak w sprawie przekwalifikowania lokali. (numer 644/III/2013)w sprawie : wskazania najemcy lokalu (numer 623/III/2013)w sprawie: przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) (numer 597/III/2013)w sprawie : wskazania najemcy lokalu (numer 611/III/2013)w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska w Koziegłowach. (numer 596/III/2013)