Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Bolechówko ul. Lipowa, na odcinku od torów kolejowych, o długości linii kablowej 635 m