Dokumenty zaimportowane:

Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 6 lutego do 5 marca 2009r. (numer 2/2009)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 1 stycznia do 5 lutego 2009r. (numer 1/2009)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 6 marca do 2 kwietnia 2009r. (numer 3/2009)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 3 kwietnia do 7 maja 2009r. (numer 4/2009)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 8 maja do 4 czerwca 2009r. (numer 5/2009)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 5 czerwca do 2 lipca 2009r. (numer 6/2009)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 4 lipca do 6 sierpnia 2009r. (numer 7/2009)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 7 sierpnia do 3 września 2009r. (numer 8/2009)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 4 września do 2 października 2009r. (numer 09/2009)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 3 października do 3 listopada 2009r. (numer 10/2009)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 4 listopada do 4 grudnia 2009r. (numer 11/2009)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 7 grudnia 2009r. do 7 stycznia 2010r. (numer 12/2009)Informacja na temat pracy Urzędu Gminy Czerwonak w 2009 roku (numer 13/2009)