Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Promnice - rejon ulicy Górnej i Średniej"