Zadanie publiczne pt. "Kolonia parafialna dzieci i młodzieży"