Uchwała Rady Gminy Czerwonak Nr 108/XVIII/96 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego gminy Czerwonak