Uchwała Rady Gminy Czerwonak Nr 388/LXIII/2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Dębogórze