Sołectwa

Do zadań sołectw należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.

Zadania sołectw obejmują w szczególności:
1. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
2. zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem wypoczynku. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.

 

Sołectwo Bolechowo:

sołtys: Marek Smykowski 

             Bolechowo, ul. Szkolna 15/2, 62-005 Owińska

             tel. 606 142 404

W skład sołectwa wchodzą miejscowości: Bolechowo, Trzaskowo, Szlachęcin

Statut Sołectwa Bolechowo

 Mapa

 

Sołectwo Bolechowo-Osiedle:

sołtys: Beata Gryska

62-005 Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 3

tel. 061 8126 381, kom. 0669 977 740

Statut Sołectwa Bolechowo Osiedle

 Mapa

 

Sołectwo Bolechówko:

sołtys: Jerzy Wolniewicz

           Bolechówko, ul. Kręta 17, 62-005 Owińska

           tel. 

W skład sołectwa wchodzą miejscowości: Bolechówko, Potasze.

 Statut Sołectwa Bolechówko

Mapa

 

Sołectwo Promnice: 

sołtys: Andrzej Moczulski

         Promnice, ul. Południowa 8, 62-005 Owińska

         tel. 061-8126-145

 http://solectwopromnice.pl/

 Statut Sołectwa Promnice

Mapa

 

Sołectwo Owińska:

sołtys: Wojciech Bukowski

           62-005 Owińska, ul. Krótka 33

            tel. 061-8126-561 kom. 505 107 774

 Statut Sołectwa Owińska

Mapa

 

Sołectwo Miękowo:

sołtys: Jolanta Poznańska

          Miękowo, ul. Ogrodowa 2A, 62-005 Owińska

          tel. 660 704 166

W skład sołectwa wchodzą miejscowości: Miękowo, Annowo.

 Statut Sołectwa Miękowo

Mapa

 

Sołectwo Czerwonak I:

sołtys: Violetta Gancarz

          62-004 Czerwonak, ul .Brzozowa 4

          tel. 506 079 217

 Statut Sołectwa Czerwonak I

Mapa

 

Sołectwo Czerwonak II:

sołtys: Tadeusz Wojciechowski

          62-004 Czerwonak, ul. Działkowa 26

           tel. 061-652-60-41 kom. 601 777 284

 Statut Sołectwa Czerwonak II

Mapa

 

Sołectwo Koziegłowy:

sołtys: Zbigniew Szymanowicz

          62-028 Koziegłowy, ul. Podgórna 3

          tel. 061-8127-421

 Statut Sołectwa Koziegłowy

Mapa

 

Sołectwo Kicin:

sołtys: Helena Stachowiak

          Kicin, ul. Wodna 5, 62-004 Czerwonak

          tel. 061-8121-422

 Statut Sołectwa Kicin

Mapa

 

Sołectwo Kliny:

sołtys: Barbara Sokalska-Mocny

          Kliny, ul. Poznańska 16, 62-004 Czerwonak

          tel. 505-048-358

W skład sołectwa wchodzą miejscowości: Kliny, Dębogóra, Mielno.

Statut Sołectwa Kliny

Mapa 

   

Wytworzył:
Wydział Organizacyjno - Administracyjny
Udostępnił:
Monika Pludra
(2006-02-20 10:15:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Pludra
(2015-06-25 14:52:45)