Remont tłuczniem betonowym gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Czerownak