Uchwała Nr 345/XLVIII/2010 Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Owińskach, rejon ulicy Kolejowej