NazwaTypDataOperacja
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Czerwonak.el. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Czerwonak.el. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
Informacja o wydanej w dniu 22.02.2010r., decyzji środowiskowej na rozbudowę ujęcia wody w Potaszachel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
Wójt Gminy Czerwonak podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 02.12.2011r. decyzji nr WKS.7624-17-15/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Złotoryjsko KR położonego w Bolechowie gm. Czerwonakel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2011 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2010 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
nowe podmenuel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30UTWORZENIE
30,01,2019jsydow_190130-133220-c0.pdfplik2019-01-30UTWORZENIE

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>