NazwaTypDataOperacja
Informacja związana z zagrożeniem Ptasią Grypąel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
Informacja w sprawie oszacowania strat w uprawach rolnych we wsi Kicinel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy komunalnej w miejscowości Koziegłowy dz. nr 57/5 ark. 3 obręb Koziegłowy, składającej się z trzech wydzielonych części: biurowo-socjalnej, garażowej oraz sortowni odpadów.el. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
Informacja o wydanej w dniu 15.09.2009r. decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji byłych betonowych zbiorników na wodę, służących nieczynnej obecnie Stacji Uzdatniania Wody na obiekt sportowo-edukacyjny.el. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
Informacja o wydanej w dniu 23.11.2009r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Kanałowej w Koziegłowach na działkach 161/1, 174/7, 174/9, 166/3, 166/4, 165/3, 93/4, 164/5 obręb Koziegłowy.el. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
Informacjia o wydanej w dniu 18.11.2009r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do hydraulicznego transportu osadu ściekowego odwodnionego z budynku odwadniania do stacji suszenia na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach na dz. nr 371, 208/4, 209/6, 34/4.el. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
Informacje o wydanej w dniu 23.11.2009r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego, w skład którego wchodzą: wodna lakiernia samochodów osobowych i samochodów typu bus, blacharnia, ręczna myjnia samochodowa, sześciostanowiskowy warsztat samochodowy, wulkanizacja, oraz diagnostyka pojazdów, na działkach o nr 124/1 i 129/1 obręb Koziegłowy, gmina Czerwonak.el. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
Informacja o wydanej w dniu 13.11.2009r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji wodnej Miękówko na dz. nr 261 i 125/1 obręb Miękówko.el. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
Informacja o wydanej w dniu 02.11.2009r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji ujęcia wody w Potaszach.el. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA
Informacja o wydanej w dniu 02.12.2009r. decyzji nr WS.7624-21/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Leśnej w Bolechowie, gm. Czerwonak.el. menu2019-01-30MODYFIKACJA
2019 rokel. menu2019-01-30MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>