Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Czerwonak do placówek oświatowych w Poznaniu i Owińskach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku 2012