Konsultacje społeczne w sprawie gospodarki niskoemisyjnej w dniach 28.09.2015r. do 05.10.2015r.