BZ.271.16.2013 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ul. Polnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+151,88 oraz ul. Podgórnej od km 0+213,00 do km 0+318,50 w Koziegłowach