Wynik postępowania: BZ.271.28.2014 Modernizacja chodnika przy ul. Nowe Osiedle w miejscowości Kicin