Dokumenty zaimportowane:

Protokół XVIII sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbyła się 6 grudnia 2007 r. (numer XVIII/2007)Protokół XI sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbyła się 21 czerwca 2007 r. (numer XI/2007)Protokół z XII sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbyła się 19 lipca 2007 r. (numer XII/2007)Protokół z IX sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbyła się 26 kwietnia 20007r. (numer IX/2007)Protokół z X sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbyła sie 17 maja 2007 r. (numer X/2007)Protokół z VII sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbyła się dnia 20 marca 2007 r. (numer VII/2007)Protokół VIII sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbyła się 12 kwietnia 2007 r. (numer VIII/2007)protokół z VI sesji Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 lutego 2007 r. (numer VI/2007)Protokół nr V/2007 sesji Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 stycznia 2007r. (numer V/2007)Protokół XVII sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbyła się 12 listopada 2007 r. (numer XVII/2007)Protokół XIX sesji Rady Gminy Czerwoank, która odbyła się 19 grudnia 2007 r. (numer XIX/2007)Protokół XVI sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbyła się 18 października 2007 r. (numer XVI/2007)Protokół z XV sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbyła się 20 września 2007 r. (numer XV/2007)Protokół XIII sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbyła się 16 sierpnia 2007 r. (numer XIII/2007)Protokół XIV sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbyła się 13 września 2007 r. (numer XIV/2007)