BZ.271.18.2013 Budowa ul. Polnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+151,88 oraz ul. Podgórnej od km 0+213,00 do km 0+318,50 w Koziegłowach