Konsultacje społeczne doyczące projektu zmodyfikowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej