Dokumenty zaimportowane:

Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 8 stycznia do 4 lutego 2010r. (numer 01/2010)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 5 lutego do 4 marca 2010r. (numer 02/2010)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 5 marca do 1 kwietnia 2010r. (numer 03/2010)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 2 kwietnia do 6 maja 2010r. (numer 04/2010)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 7 maja do 3 czerwca 2010r. (numer 05/2010)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 4 czerwca do 1 lipca 2010r. (numer 06/2010)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 2 lipca do 5 sierpnia 2010r. (numer 07/2010)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 6 sierpnia do 2 września 2010r. (numer 08/2010)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 3 września do 7 października 2010r. (numer 09/2010)Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy między sesjami Rady Gminy Czerwonak w okresie od 8 grudnia 2010r. do 6 stycznia 2011r. (numer 10/2010)