Dokumenty zaimportowane:

Protokół Nr III/2006 z III sesji Rady Gminy Czerwonak z dnia 7 grudnia 2006 r. (numer III/2006)Protokół Nr IV/2006 z IV sesji Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 grudnia 2006 r. (numer IV/2006)protokół Nr I/2006 sesji Rady Gminy Czerwonak z dnia 27 listopada 2006 r. (numer I/2006)protokół z II sesji Rady Gminy Czerwonak z dnia 6 grudnia 2006 r. (numer II/2006)Protokół nr LIX/2006 sesji Rady Gminy Czerwonak odbytej w dniu 17 sierpnia 2006 r. (numer LIX/2006)Protokół nr LX/2006 sesji Rady Gminy Czerwonak odbytej w dniu 21 września 2006 r. (numer LX/2006)Protokół z sesji nr LXI z dnia 19 października 2006 (numer LXI/2006)Protokół nr LVIII/2006 sesji Rady Gminy Czerwonak odbytej w dniu 20 lipca 2006 r. (numer LVIII/2006)Protokół LVI sesji Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 maja 2006 r. (numer LVI/2006)Protokół LVII sesji Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 czerwca 2006r. (numer LVII/2006)Protokół nr LIV/2006 sesji Rady Gminy Czerwonak odbytej w dniu 13 kwietnia 2006 r. (numer LIV/2006)Protokół nr LV/2006 sesji Rady Gminy Czerwonak odbytej w dniu 21 kwietnia 2006 r. (numer LV/2006)Protokół nr LIII/2006 sesji Rady Gminy Czerwonakodbytej w dniu 16 marca 2006 r. (numer LIII/2006)Protokół nr LI/2006 sesji Rady Gminy Czerwonakodbytej w dniu 19 stycznia 2006 r. (numer LI/2006)Protokół nr LII/2006 sesji Rady Gminy Czerwonakodbytej w dniu 16 lutego 2006 r. (numer LII/2006)