Świadczenie usług wywozu nieczystości ciekłych z budynków komunalnych i socjalnych Gminy Czerwonak