BZ.271.29.2013 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne w Kicinie