Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym przyul. Bydgoskiej 8 w Owińskach